Jeres transaktions- og/eller dagsmax. i Leverandørservice er overskredet, og derfor er LS-betalinger helt eller delvist afvist hos Nets. Det er kun LS som kender jeres nuværende max. beløb, så kontakt venligst dem på telefon 44 89 27 20 for at få det afklaret.

Kontakt derefter jeres bank hurtigst muligt, og få dem til at forhøje jeres LS max. beløb. Banken kender proceduren angående dette, men hvis banken ikke gør det, så må banken kontakte LS for at få hjælp til hvordan dette skal behandles.

De afviste betalinger er markeret med status "Betaling fejlet" under menupunktet "Opkrævninger" på FarPay portalen. Når I har fået besked fra LS om at max. beløb er justeret, kan I trække betalingerne på ny ved at trykke på fakturaen, og derefter trykke på knappen "Træk automatisk".

Fandt du dit svar?