Jeres transaktions- og/eller dagsmax. i Leverandørservice er overskredet, og derfor er LS-betallinger helt eller delvist afvist hos Nets.

Kontakt derfor jeres bank hurtigst muligt, og få dem til at forhøje jeres max. beløb hos Nets. Banken kender proceduren vedrørende dette.

De afviste betalinger er markeret med status "Betaling fejlet" under menupunktet "Opkrævninger" på FarPay portalen. Når I har fået besked fra Nets om at max. beløb er justeret, kan I trække betalingerne på ny ved at trykke på fakturaen, og derefter trykke på knappen "Træk automatisk".

Fandt du dit svar?