Jeres transaktions- og/eller dagsmax. i Leverandørservice er overskredet, og derfor er LS-betallinger helt eller delvist afvist hos Nets.

Kontakt derfor jeres bank hurtigst muligt, og få dem til at forhøje jeres max. beløb hos Nets. Banken burde kende proceduren vedrørende dette, men hvis banken ikke gør det, så må banken kontakte Nets, for at få hjælp til hvordan dette skal behandles.

De afviste betalinger er markeret med status "Betaling fejlet" under menupunktet "Opkrævninger" på FarPay portalen. Når I har fået besked fra Nets om at max. beløb er justeret, kan I trække betalingerne på ny ved at trykke på fakturaen, og derefter trykke på knappen "Træk automatisk".

Fandt du dit svar?