Når du modtager en FI-indbetaling (+71), og du ikke kan identificere hvem indbetaler er, skal du kontakte din egen bank.

Til dem skal du oplyse sumposteringen og bogføringsdatoen på din bankkonto, samt delposteringen som du ikke kan identificere.

De kan så være dig behjælpelig med at finde detaljerne omkring hvem den konkrete indbetaler er.

Fandt du dit svar?