__________________________________________________________________

Hvis du har behov for hjælp til ansøgningen, kan du kontakte Betalingsservice på telefon (+45) 80 81 06 65 - så kommer du rigtig godt fra start.

__________________________________________________________________

Det er enormt vigtigt, at FarPay's “Dataleverandørnummer” 00607525 registreres korrekt under afsnittet "DATAUDVEKSLING MED BETALINGSSERVICE", samt at den fremhævede tekst under afsnittet "AFSLUT" indsættes i bemærkningsfeltet.
__________________________________________________________________

OPRETTELSE AF FI-KREDITOR

Inden Betalingsservice kan oprette aftalen, skal du have en FI-kreditor registreret i din bank. Hvis du ikke har en FI-kreditor, skal du henvende dig til banken, og bede dem oprette en FI-kreditor med "FI-advisering via PBS/Nets".

Hvis du allerede har en FI-kreditor, og f.eks. henter dine FI-indbetalinger via Netbank, skal du, så snart du har fået besked fra Betalingsservice om at de har oprettet din kreditoraftale, kontakte din bank, og bede dem ændre FI-adviseringen til "FI-advisering via PBS/Nets".

OPRETTELSE AF BETALINGSSERVICE KREDITOR

Betalingsservice kreditoraftalen opretter du her, hvor du skal logge ind med NemID. Forhold dig kun til de konkrete afsnit, som er nævnt i denne vejledning herunder.

Hvis du allerede har en Betalingsservice kreditoraftale, kan du finde hjælp til at ændre den til FarPay her. 

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Udfyld alle relevante oplysninger om din virksomhed, tegningsberettigede og ejerforhold, og tryk på “FORTSÆT”.

VÆLG PRODUKT

Sæt et flueben i “BETALINGSSERVICE”, ikke “BETALINGSSERVICE WEB”.

Vælg “Betalingsservice med indbetalingskort”, skriv jeres FI-kreditornr., som du har modtaget fra din bank, og tryk på “FORTSÆT” indtil du kommer til denne.

DATAUDVEKSLING MED BETALINGSSERVICE

Vælg “Virksomhed/forening bruger anden samarbejdspartner/administrator”, skriv FarPay's dataleverandør CVR-nr. 00607525 i feltet “Dataleverandørnummer”, skriv FarPay i feltet "Angiv navn på dataleverandør/administrator", og tryk på “FORTSÆT”.

FAKTURERING

Skriv jeres registrerings- og kontonr., som Betalingsservice skal trække deres gebyrer fra.

MED ELLER UDEN ABONNEMENT?

Hvis Betalingsservice aftalen kun skal anvendes til advisering af FI-indbetalinger, skal du vælge “Uden abonnement”. Skal aftalen også kunne anvendes til automatiske betalingstræk, forhold dig så til dette: "Det kan svare sig at vælge med abonnement, hvis du årligt har mere end 2.000 automatiske træk via Betalingsservice".

HVORDAN VIL DU MODTAGE FAKTURA?

Hvis din virksomhed har et EAN-nr., og du dermed kan modtage og behandle elektroniske fakturaer, vælg så "Få tilsendt fakturaen elektronisk (EAN-faktura)", og skriv jeres EAN-nr. Hvis det ikke er tilfældet, vælg så “Få tilsendt fakturaen som PDF til e-Boks”, og tryk på “FORTSÆT”.

AFSLUT

Når du kommer til denne, skal du kopiere den fremhævede tekst herunder, og indsætte den i bemærkningsfeltet:

Daglige leverancer retur til FarPay + vores accept angående 605-leverancer:
- Daglig 602 med alle transtyper
- Daglig 603 + total hver den 15. i måneden
- Daglig 621
- Vi accepterer, at FarPay kan udveksle 605-leverancer med Betalingsservice,
vedrørende til- og afmelding af automatiske betalingsaftaler.

Kontroller grundigt at alle oplysninger er korrekt udfyldte. Hvis din bank kan håndtere digital signering, skal du følge anvisningen på skærmen angående det.

Bemærk!
Hvis du får besked om at printe ansøgningen, skal du trykke på “PRINT OG AFSLUT ANSØGNING”, sætte jeres stempel og underskrift på den, og din bank skal gøre det samme.

EFTERSEND DOKUMENTATION

Den underskrevne ansøgning skal nu sendes til Betalingsservice her. Udfyld alle stjernemarkerede felter, vedhæft den underskrevne ansøgning, og tryk på "SEND".
__________________________________________________________________

Du får direkte besked fra Betalingsservice når de har foretaget oprettelsen. Derefter skal du logge ind på FarPay, vælge "Indstillinger" i menuen til venstre side, og under afsnittet "Betalinger" registrere det tildelte BS- og FI-kreditornr.
__________________________________________________________________

Fandt du dit svar?