Det er enormt vigtigt, at “CVR-NUMMER PÅ SAMARBEJDSPARTNER” registreres korrekt fra start. Se afsnittet "Data til Betalingsservice" nedenfor.
__________________________________________________________________

OPRETTELSE AF FI-KREDITOR

Inden Betalingsservice oprettelsen kan foretages, skal du have en FI-kreditor i din bank. Hvis du ikke har en FI-kreditor, skal du henvende dig til din bank, og bede dem oprette en FI-kreditor med "FI-advisering via PBS/Nets".

Hvis du allerede har en FI-kreditor, og henter dine FI-indbetalinger via Netbank, skal du, efter du har fået besked fra Nets om, at Betalingsservice kreditoraftalen er oprettet, kontakte din bank, og bede dem ændre FI-adviseringen fra Netbank til "FI-advisering via PBS/Nets".

OPRETTELSE AF BETALINGSSERVICE KREDITOR

Betalingsservice kreditoraftalen oprettes via https://betalingsservice.nets.eu, hvor du skal logge ind med dit NemID.

Hvis du allerede har en Betalingsservice kreditoraftale, kan du finde hjælp til at ændre den her: http://help.farpay.io/kom-godt-i-gang/betalingslosninger/aendring-af-betalingsservice-kreditoraftale 

Virksomhed

Udfyld alle relevante oplysninger om din virksomhed, tegningsberettigede og ejerforhold, og tryk på “FORTSÆT ANSØGNING”.

Vælg produkt

Vælg “BETALINGSSERVICE(Ikke BETALINGSSERVICE WEB), sæt et flueben i feltet “Ønsker indbetalingskort”, skriv FI-kreditornr. som du har fået tildelt af banken, og tryk på “FORTSÆT ANSØGNING”.

Data til Betalingsservice

Vælg “Nej, bruger anden samarbejdspartner”, indtast FarPay's dataleverandør CVR-nr. 00607525 i feltet “CVR-NUMMER PÅ SAMARBEJDSPARTNER”, og tryk på “FORTSÆT ANSØGNING”.

Konto til brug til Betalingsservice

Udfyld det registrerings- og kontonr., som du ønsker at Betalingsservice opkrævningerne skal indbetales på. Betalingsservice gebyrerne trækkes fra samme bankkonto.

Med eller uden abonnement?

Hvis Betalingsservice aftalen kun skal anvendes til advisering af FI-indbetalinger, skal du vælge “Uden kvartalsabonnement”. Skal aftalen også anvendes til automatiske opkrævninger, skal du tage stilling til hvor mange automatiske opkrævninger du har pr. år. Hvis du trækker mere end 1980 automatiske opkrævninger pr. år, kan det bedst betale sig at vælge "Med kvartalsabonnement".

Fakturering og faktureringsadresse

Hvis din virksomhed har et EAN-nr., og dermed kan modtage og behandle elektroniske fakturaer, indtast så jeres EAN-nr. Hvis dette ikke er tilfældet, vælg så “Få fakturaen tilsendt med posten”, og tryk derefter på “FORTSÆT ANSØGNING” nederst på siden.

Afslut ansøgning

Når du kommer til denne, skal du kopiere nedenstående tekst, og sætte den ind i kommentarfeltet:
Daglige leverancer retur til FarPay + vores accept angående 605-leverancer:
- Daglig 602 med alle transtyper
- Daglig 603 + total hver den 15.
- Daglig 621
- Vi accepterer, at FarPay skal udveklse alle typer 605-leverancer med Nets

Kontroller ellers grundigt at alle oplysninger er korrekt udfyldte. Hvis din bank kan håndtere digital signering, skal du følge anvisningen på skærmen angående det.

Bemærk!
Hvis du får besked om at printe ansøgningen, skal du trykke på “PRINT OG AFSLUT ANSØGNING”, sætte jeres stempel og underskrift på ansøgningen, og din bank skal gøre det samme.

Derefter skal den underskrevne ansøgning indberettes til Nets via dette link:
https://www.betalingsservice.dk/erhverv/få-hjælp/form-eftersend-dokumentation

  • Udfyld alle stjernemarkerede felter, vedhæft den underskrevne ansøgning, og tryk på "Send".

Har du behov for hjælp til dette, kontakt så Nets på telefon 44 89 26 50.
__________________________________________________________________

Du får direkte besked fra Nets når oprettelsen er afsluttet. Derefter skal du logge ind på FarPay, vælge "Indstillinger" i menuen til venstre side, og under afsnittet "Betalinger" registrere det tildelte PBS-nr. og FI-kreditornr.
__________________________________________________________________

Fandt du dit svar?