Det er enormt vigtigt, at “DATALEVERANDØRENS ID-NUMMER” registreres korrekt fra start, uanset om det drejer sig om oprettelse af en ny aftale, eller ændring af en bestående. Se afsnittet "DATAHÅNDTERING" nedenfor.
_______________________________________________________________

OPRETTELSE

Leverandørservice kreditoraftaler oprettes på https://leverandoerservice.nets.eu, hvor du skal logge ind med dit NemID.

VIRKSOMHEDSINFORMATION
Udfyld alle påkrævede oplysninger, og tryk på “FORTSÆT ANSØGNING”.

KONTI OG FAKTURERING
Skriv det registrerings- og kontonr., som du ønsker at Leverandørservice opkrævningerne skal indbetales på. Hvis du ikke ønsker at gebyrerne skal trækkes fra samme konto, vælg så “Brug særskilt konto til gebyrer”.

FAKTURERING OG FAKTURERINGADRESSE
Hvis din virksomhed har et EAN-nr., og I dermed er i stand til at modtage og behandle elektroniske fakturaer, skriv så jeres EAN-nr. Hvis dette ikke er tilfældet, vælg så “Få fakturaen tilsendt med posten”, og tryk på “FORTSÆT ANSØGNING”.

DATAHÅNDTERING
Det er enormt vigtigt, at denne registreres korrekt.
Vælg “Virksomheden bruger ekstern dataleverandør”, og indtast FarPay’s dataleverandørnr. 00607525 i feltet “DATALEVERANDØRENS ID-NUMMER”. Vælg derefter “Ja tak, send specificerede betalingsoplysninger“, og tryk på “FORTSÆT ANSØGNING”.

FÅ TILSENDT SPECIFICEREDE BETALINGSOPLYSNINGER TIL ØKONOMISYSTEMET?
Vælg "Ja tak, send specificerede betalingsoplysninger", og tryk på “FORTSÆT ANSØGNING".

EJERFORHOLD
Udfyld alle påkrævede oplysninger om virksomhedens reele ejere og tegningsberettigede, og tryk på “FORTSÆT ANSØGNING”.
Bemærk! Nets skal have kopi af pas eller kørekort hos alle personer, som har en ejerandel på 25% eller derover.

DOKUMENTATION
Nets skal også have kopi af et kontoudtog fra afregningskontoen til verificering af sammenhængen mellem kontonr. og CVR-nr. Det er nok med en enkelt side, hvoraf registreringsnr., kontonr. og CVR-nr. tydeligt fremgår.

AFSLUT ANSØGNING
Kontroller grundigt at alle oplysninger er korrekt udfyldte. Hvis din bank kan håndtere digital signering, skal du følge anvisningen angående det.

Hvis du får besked om at printe ansøgningen, skal du trykke på “PRINT OG AFSLUT ANSØGNING”, sætte jeres stempel og underskrift på ansøgningen, og din bank skal gøre det samme.

Derefter skal oprettelsen indberettes til Nets via:
https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/Pages/Betalingsformidling.aspx:

Udfyld alle påkrævede felter, tryk på "Vælg" for at hente kreditoraftalen, og tryk derefter på "Send".
__________________________________________________________________

Hvis du har behov for hjælp til dette, kan du kontakte Nets på telefon 44 89 27 20.
Du får direkte besked fra Nets når oprettelsen er foretaget, og derefter skal du logge ind på FarPay, og under "Indstillinger" registrere det tildelte LS-kreditornr., samt registrerings- og kontonr. som er knyttet til aftalen.

Fandt du dit svar?