Som udgangspunkt sender FarPay altid betalingsoversigter til dine kunder som er tilmeldt Leverandørservice, og som har betalinger liggende til gennemførsel.

Hvis du "ikke" ønsker, at FarPay skal sende disse oversigter til dine kunder, kan du generelt slå det fra for alle dine kunder.


1. Under "Indstillinger" på FarPay's portal https://app.farpay.io/, skal du gøre følgende:


2. Tryk på "Rediger" under afsnittet "Leverandørservice"


3. Fjern fluebenet i feltet "LS - Daglig betalingsoversigt", og tryk på "Gem".

4. Hvis du ønsker at slå det til igen, skal du sætte fluebenet i feltet igen.


Herunder ser du et eksempel på sådan en betalingsoversigt. Oversigten viser de aktuelle fakturaer/kreditnotaer, samt det samlede beløb som betales via LS den betalingsdag, som vises på betalingsoversigten.

Eksempel på en daglig LS rapport, sendt til

Fandt du dit svar?