Betalingsservice | Accept BS-605 leverancer

Accept angående BS-605 leverancer fra FarPay til BS

PS! Hvis du ikke er tegningsberettiget for virksomheden, skal denne BS-fuldmagt udfyldes og underskrives, og sendes til os sammen med denne accept.

Betalingsservice kræver at I skal acceptere, at FarPay fortsat skal kunne sende BS-605 leverancer til dem på jeres vegne, angående til- og/eller afmelding af automatiske BS-betalingsaftaler.

Det at FarPay dagligt udveksler BS-605 leverancer med Betalingsservice, er en naturlig del af de mange services, som FarPay yder jer i forbindelse med vores samarbejde, og derfor skal vi indhente jeres accept til fortsat at kunne gøre dette.

Betalingsaftaler kan ikke håndhæves efter sit indhold, hvis oprettelsen ikke kan dokumenteres. Vedrørende krav om dokumentation for betalingsaftaler og opbevaringsperiode, skal disse retningslinjer følges: 

Følg venligst instruktionerne som står imellem de stiplede linjer herunder.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tryk venligst på "Send accept e-mail" herunder.

Send accept e-mail

Kopier denne tekst "Accept angående BS-605 leverancer, PBS-nr. xxxxxxxx", og indsæt den i emnefeltet, og husk at udskifte xxxxxxxx med jeres 8-ciffrede PBS-nr. (svarer til jeres BS-kreditornr.).

Kopier derefter denne tekst, og sæt den ind i tekstfeltet:


"Vi accepterer hermed, at FarPay, med dataleverandør CVR-nr. 00607525, fortsat udveksler BS-605 leverancer med Betalingsservice på vores vegne.

Vi anmoder derfor Betalingsservice om at registrere dette på vores BS-kreditor hurtigst muligt, så alle services, som vi samarbejder med FarPay om, kan køre uændret videre.

Leverancer retur til FarPay

• Daglig 602 med alle trans.typer
• Daglig 603 + total hver den 15.
• Daglig 621

Husk også sidste forsendelsesdato på 602/253, og dan venligst en total 603 med alle aktive BS-betalingsaftaler.

Giv venligst FarPay direkte besked så snart registreringen er foretaget hos jer."


Det er meget vigtigt, at e-mailen indeholder jeres mail-signatur, så Betalingsservice tydeligt kan se, at den kommer fra jer. Send efterfølgende e-mailen til support@farpay.dk., og vi sørger så for at sende den videre til Betalingsservice.

Da dette er en stor hastesag, opfordrer vi jer venligst til at ekspedere dette hurtigst muligt. Vi ser frem til at modtage jeres e-mail angående dette.