Betalingsservice | Skift dataleverandør

Når du skal køre Betalingsservice via FarPay

Hvis du har behov for hjælp til dette, kontakt så venligst Betalingsservice på telefon 80 81 06 65.


Når du skal skifte dataleverandør på din nuværende Betalingsservice kreditoraftale til FarPay, udfyld så venligst denne kontaktformular.


OPLYSNINGER OM KREDITORAFTALE

Start med at udfylde alle stjernemarkerede felter.


DATALEVERANDØR

I feltet "Dataleverandør CVR-nr." skal du skrive 00607525, som er FarPay's dataleverandørnr. hos Betalingsservice, og i feltet "Dataleverandør navn" skal du skrive FarPay.


FULDMAGT

Hvis du ikke er kontaktperson eller tegningsberettiget for virksomhedens kreditor-aftale i Betalingsservice, skal der vedhæftes en fuldmagt i udfyldt stand. Fuldmagten henter du her.


SUPPLERENDE OPLYSNINGER OG DOKUMENTATION

Her skal du kopiere den fremhævede tekst herunder, og indsætte den i beskedfeltet:

Daglige leverancer retur til FarPay + vores accept angående 605-leverancer:
- Daglig 602 med alle transtyper
- Daglig 603 + total hver den 15. i måneden
- Daglig 621
- Vi accepterer, at FarPay udveksler 605-leverancer med Betalingsservice,
vedrørende til- og/eller afmelding af automatiske betalingsaftaler med
Betalingsservice.


FREMTIDIGE FI-INDBETALINGER

Hvis du allerede modtager dine FI-indbetalinger via Betalingsservice, skal du ikke gøre mere. Hvis du derimod f.eks. henter dine FI-indbetalinger via Netbank, skal du, straks efter at du har fået besked fra Betalingsservice om at de har ændret dataleverandøren, kontakte din bank, og bede dem ændre din FI-kreditor til "FI-advisering via Nets/PBS".