FarPay integration til/to Business Central

Installer FarPay Extension til din Business Central løsning

Med vores integration effektiviseres interne forretningsgange, og I får frigivet ressourcer og reduceret jeres administrationsomkostninger betragteligt. I stedet for at skulle udskrive, kuvertere og distribuere fakturaer manuelt, fakturerer du nemt pr. mail. Og hvis kunden har en betalingsaftale, overføres fakturabeløbet automatisk til jer fra kundens bankkonto, betalingskort eller MobilePay på fakturaens forfaldsdato.

Vejledning til installering af FarPay Extension til Business Central henter du her.


With our integration, internal business processes are made more efficient, and you free up resources and reduce your administration costs considerably. Instead of having to print, envelope and distribute invoices manually, you easily invoice per mail. And if the customer has a payment agreement, the invoice amount is automatically transferred to you from the customer's bank account, payment card or MobilePay on the invoice's due date.