Forsendelse af EAN-faktura mislykkedes

Rettelse af EAN-faktura til ny forsendelse

 
Når du har EAN-fakturaer liggende hos FarPay som ikke kan sendes, bl.a. fordi din kundes EAN-nr. er forkert, eller det ikke findes I NemHandel registreret, så er processen til registrering eller rettelse denne.


  1. Log ind på FarPay
  2. Tryk på "Opkrævninger" i venstre side
  3. Tryk på den røde boblen "Ikke sendt EAN"
  4. Tryk på fakturaen
  5. Tryk på "Send EAN-faktura"
  6. Skriv kundens korrekte EAN-nummer (13 ciffre)
  7. Sæt flueben i boxen "Gem EAN-nr. på kunden"
  8. Tryk på "Send"