Leverandørservice | Ændring af bankkonto

Således ændrer du bankkonto via FarPay's portal

Når du skal ændre bankkonto på en betalingsaftale hos en specifik kunde, skal du IKKE først trykke på "Afmeld", og efterfølgende på knappen "Tilmeld".


Det er meget vigtigt, at du istedet trykker på knappen "Rediger", vælger betalings-løsning, skriver registreringsnr., kontonr. og CVR-nr., og trykker på knappen "Tilmeld".


Vi sender så oplysningerne til Leverandørservice, som så ændrer bankkontoen på det aktuelle kundenr.