Leverandørservice | Ændring af bankkonto, eller skift af bank

Ændring af bankkonto eller skift af bank

Hvis du har behov for at skifte registrerings- og kontonr. på din Leverandørservice kreditoraftale, skal du trykke her, trykke på "Kontoændring" og logge ind med MitID.


Har du behov for hjælp til dette, kan du kontakte Leverandørservice på tlf. 80 81 07 08. Dermed sikrer du dig, at ændringen gøres helt korrekt fra start.