Leverandørservice max. beløb overskredet

Bankens registrerede max. beløb hos LS er overskredet

  1. Dagsmax. beløbet er det samlede beløb, der kan opkræves/udbetales på alle debitorer/kunder på en specifik betalingsdag/bankdag.
  2. Transaktionsmax. beløbet er det samlede beløb, der kan opkræves/udbetales pr. debitor/kunde på en specifik betalingsdag/bankdag.
  3. Max. beløbene aftales mellem dig og din bank. Max. beløbene indberettes af banken til Leverandørservice.

Hvis dit dags- og/eller transaktionsmax. hos Leverandørservice overskrides når vi sender dine opkrævninger/udbetalinger til Leverandørservice, vil du modtage en e-mail fra FarPay med besked om at max. beløb skal forhøjes, og hvordan du skal forholde dig angående det.

Det er kun Leverandørservice som kender dit nuværende max. beløb, så du kan kontakte dem på telefon 80 81 07 08 for at få det oplyst.

De afviste betalinger bliver hængende med status "Automatisk" under "Opkrævninger" på FarPay portalen med den oprindelige betalingsdag. Når Leverandørservice har meldt tlbage til dig, at de har forhøjet dit max. beløb, kan du aktivere betalingerne/udbetalingerne på ny ved at trykke på fakturaen/kreditnotaen, og derefter trykke på knappen "Træk eller Udbetal", hvor den først mulige betalingsdag/bankdag foreslås.