Leverandørservice | Skift af dataleverandør

Når du skal køre Leverandørservice via FarPay


Hvis du har behov for hjælp til dette, kontakt så venligst Leverandørservice på telefon 80 81 07 08.


At ændre dataleverandør til FarPay er en enkel proces, det kræver blot nogle helt få steps.

  1. Start med at trykke her, og log ind med NemID på jeres eksisterende Leverandørservice aftale.

  2. Under dataleverandør skriver du FarPay's dataleverandørnr. 00607525 og
    FarPay.

  3. I beskedfeltet under supplerende oplysninger skriver du:

    "FarPay skal modtage en fil med alle aktive LS-betalingsaftaler"


Efter modtagelse af filen indlæser FarPay alle aktive betalingsaftaler, og så er du klar til at opkræve dine kunder via FarPay/Leverandørservice.