Nets | Ændring af dagligt navn + advisering

Ændring af dagligt navn + advisering af kortbetalinger

Det er vigtigt, at dit virksomhedsnavn fremgår korrekt på dine kunders bankkonto, og derfor skal det tilrettes hos Nets. Derudover er det teknisk vigtigt, at FarPay løbende modtager advisering om kortbetalinger, som dine kunder gennemfører når de betaler fakturaer du sender til dem.

Start med at trykke på "Send e-mail til FarPay Support" herunder.

Send e-mail til FarPay Support

Kopier denne tekst "Anmodning om ændring af dagligt navn + advisering | Kundenr. xxxxxxxxx", og indsæt den i emnefeltet i e-mailen. Husk at udskifte xxxxxxxxx med jeres 9-ciffrede kundenr. hos Nets. Dit kundenr. finder du øverst til højre på din faktura fra Nets og starter med 300******.  Du kan også finde dit kundenr. på Nets portalen MyNets​.Derefter skal du kopiere denne tekst, og indsætte den i tekstfeltet i e-mailen:

Til Nets Merchant Services,

Vi anmoder hermed Nets om at ændre vores daglige navn til forretningsnavnet, som er registreret på alle vores indløsningsaftaler under ovenstående kundenr.

Derudover anmoder vi Nets om at ændre e-mail adressen, som anvendes til modtagelse af advisering for kortbetalinger (CSV-filer) til payments@farpay.dk, da det er FarPay som administrerer alle betalinger på vores vegne.

Giv venligst FarPay direkte besked så snart registreringerne er foretaget hos jer.Det er enormt vigtigt at e-mailen indeholder jeres mail-signatur, så Nets tydeligt kan se at den er sendt fra dig. Når vi har modtaget e-mailen fra dig videresender vi den til Nets, så de kan foretage de nødvendige registreringer i henhold til din anmodning.