Rykkere - Betalingsrate

Betalingsraten er et udtryk for hvor god virksomheden er til at rykke for forfaldne fakturaer.

Betalingsraten for din virksomhed, betyder hvor stor andel af de fakturaer du har udestående bliver betalt indenfor 45 dage efter forfaldsdatoen.

Hvis din virksomhed har 200 forfaldne fakturaer, og din betalingsrate er 25%, betyder det at kun 50 fakturaer bliver betalt indenfor 45 dage efter forfaldsdato. Dermed vil 150 fakturaer stadig være ubetalte efter 45 dage.

Sammenligner du med andre virksomheder, som anvender FarPays rykkermodul, og som har en betalingsrate på over 80%, vil det for din virksomhed betyde en reduktion af ubetalte fakturaer på 110 stykker. 

Står du med 200 forfaldne fakturaer, med et gennemsnit fakturabeløb på 500 kr., så har du 100.000 kr. udestående. 

 

Med en forbedret betalingsrate fra 25% til 80% vil du øge din likviditet med 55.000 kr.