Ansøg om Betalingsservice og FI-kreditor

BS kreditoraftale, og manuelle FI-indbetalinger

Hvis du har behov for hjælp til ansøgningen, kan du kontakte Betalingsservice på telefon (+45) 80 81 06 65. Du får direkte besked fra dem når de har oprettet kreditoraftalen.


Det er enormt vigtigt, at FarPay's “Dataleverandørnummer” 00607525 registreres korrekt under afsnittet "DATAUDVEKSLING MED BETALINGSSERVICE", samt at den fremhævede tekst under afsnittet "AFSLUT" indsættes i bemærkningsfeltet.


Betalingsservice og FI spiller sammen angående manuelle FI-indbetalinger. Ansøg derfor om en Betalingsservice Total kreditoraftale, hvor du i ansøgningsprocessen tilknytter FI-kreditoren, som du har fået tildelt af din bank.

Hvis du kun skal anvende BS-kreditoraftalen til FI-indbetalinger, skal du give os besked om at blokere dine kunders mulighed for at tilmelde BS-betalingsaftaler.


OPRETTELSE AF FI-KREDITOR

Inden Betalingsservice kan oprette kreditoraftalen, skal din bank oprette en FI-kreditor tilknyttet den bankkonto, som I ønsker at få FI-indbetalingerne ind på, og FI-adviseringen skal være "FI-advisering via Nets/PBS".

Hvis du allerede har en FI-kreditor, og f.eks. henter dine FI-indbetalinger via din Netbank, skal du, så snart Betalingsservice har meldt tilbage at de har oprettet kreditoraftalen, kontakte din bank, og bede dem ændre FI-adviseringen til "FI-advisering via Nets/Nets".


ANSØGNING OM BETALINGSSERVICE KREDITORAFTALE

Du ansøger om en Betalingsservice Total kreditoraftale her, tryk på "Opret aftale" og log ind med MitID. Forhold dig kun til de konkrete afsnit, som er nævnt i denne vejledning herunder. Hvis du allerede har en Betalingsservice kreditoraftale, kan du ændre den til FarPay her.


VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Udfyld alle relevante oplysninger om din virksomhed, tegningsberettigede og ejerforhold, og tryk på “Næste”.


VÆLG PRODUKT

  • Tryk på "Vælg produkt" i “Betalingsservice” boksen, ikke vælge “Betalingsservice Web”.
  • Vælg “Betalingsservice med indbetalingskort”, skriv jeres FI-kreditornr. som du har fået tildelt af din bank, og tryk på “Næste” indtil du kommer til denne.

DATAUDVEKSLING MED BETALINGSSERVICE

  • Vælg “Virksomhed/forening bruger anden samarbejdspartner/administrator”, skriv FarPay's dataleverandørnr. 00607525 i feltet “Dataleverandørnummer”, skriv FarPay i feltet "Angiv navn på dataleverandør/administrator", og tryk på “Næste”.

FAKTURERING

  • Skriv jeres registrerings- og kontonr., som Betalingsservice skal trække deres gebyrer fra, og tryk på "Næste"..

HVORDAN VIL DU MODTAGE FAKTURA?

Hvis din virksomhed har et EAN-nr., og du dermed kan modtage og behandle EAN-fakturaer, vælg så "Få tilsendt fakturaen elektronisk (EAN-faktura)", og skriv jeres EAN-nr. Hvis det ikke er tilfældet, vælg så “Få tilsendt fakturaen som PDF til e-Boks”, og tryk på “FORTSÆT”.


AFSLUT

Når du kommer til dette, skal du kopiere den fremhævede tekst herunder, og indsætte den i bemærkningsfeltet:

Daglige leverancer retur til FarPay + vores accept angående 605-leverancer:
- 602, 603 + total hver den 15., og 621.
- Vi accepterer, at FarPay udveksler daglige 605-leverancer med BS.

Kontroller grundigt at alle oplysninger er udfyldte korrekt. Hvis din bank kan håndtere digital signering, skal du følge anvisningen angående det.

Bemærk!
Hvis du får besked om at printe ansøgningen, skal du trykke på “PRINT OG AFSLUT ANSØGNING”, sætte jeres stempel og underskrift på den, og din bank skal gøre det samme.


EFTERSEND DOKUMENTATION

Den underskrevne ansøgning skal du sende til Betalingsservice her. Udfyld alle stjernemarkere-de felter, vedhæft den underskrevne ansøgning, og tryk på "SEND".


Når du har fået besked fra Betalingsservice om at de har oprettet kreditoraftalen, skal du logge ind på FarPay, vælge "Indstillinger" i menuen i venstre side, hvor du under afsnittet "Betalinger" skal registrere dit tildelte BS-kreditornr., debitorgruppenr. og FI-kreditornr.